چهارشنبه, 02 تیر 1400
چهارشنبه, 02 تیر 1400
Wednesday, 23 June 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۷۱ ]

 

 

انسانهای شریف با دلشان می بخشند نه با مالشان

گیلان امروز ، یدا...کشاورز- انسانهای زیادی در این کره خاکی زندگی می‌کنند که انجام کارهای نیک و خداپسندانه خود در حق دیگران را خدمت و وظیفه تلقی می‌کنند و نه تنها انتظار سپاسگزاری و تشکر از کسی ندارند بلکه اعتقاد دارندکه نیکی آن نیست که فقط ثروت خود را با دیگران تقسیم کنی بلکه باید غنای درونی انسانیت خود را برای دیگران آشکار سازی همچنان که مولانا به زیبایی می‌گوید: دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ و بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ.

شهروندان لاهیجی سالها شاهد هستند که بزرگ مردی در این شهرستان زندگی می‌کند که تقریبا چراغ خاموش به خانواده‌هایی خدمت می‌کند که سرپرست خانواده شان را به هر دلیلی نزد خود ندارند اما این مرد بزرگ و عزیز مصداق آن جمله زیبایی شده که بخشیدن نه غنای مالی می‌خواهد نه ثروت نجومی بلکه بخشیدن حس انساندوستی است که انسانهای شریف با دلشان می بخشند نه با مالشان، بله او انسانیت را مذهبش کرده و باور دارد که انسان باید تا زنده است به هم نوع خود خوبی و بخشش کند حال به هر ماوراءالطبیعه‌ای که باور داشته باشد یا باور نداشته باشد.

بله ابراهیم دانشمند در طول این سالها همچنان‌که از حکم مدیرکل اقدامات حمایتی زندانهای مرکز برایش رقم خورده در طول سالهای مسئولیت خود همواره با گسترش ارایه خدمات حمایتی به خانواده‌های زندانیان و رفع نیازهای اساسی و اولویت‌دار این قشر آسیب پذیر عزت نفس این خانواده ها را در طول این سالها ارتقا بخشیده که نتیجه و ماحصل آن پیشگیری خانواده‌های زندانیان از آسیب های اجتماعی و استحکام بنیه اقتصادی و اجتماعی آنان شده و بی‌چشمداشت همچنین باعث پرورش استعدادهای فرزندان آنها شده و مصداق آن شعر زیبایی شده که تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان