شنبه, 12 اسفند 1402
شنبه, 12 اسفند 1402
Saturday, 02 March 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۴۶۵ ]

 

 

                                                   کتابخانه نو بنیاد پیر پرنیان اندیش هوشنگ ابتهاج در رشت

با یادی از درخت مورد عشق  ابتهاج ه الف سایه     یعنی اگر یک درخت را در تمثیل هر سرزمینی به مثال آوریم باید گفت که تنه آن استواری و عظمت شکوهمند ان است که با بار پر نعمت سعادت بر شاخه های فراوان خوشبختی و راحتی به ملت هدیه می دهد. تمامی بر و بار و تنومندی آن را البته در سلامت و گسترش ریشه آن که در خاک است باید که جستار نمود. با این تمثیل به یقین فرهنگ هر ملت ریشه این درخت معجزه سعادت همگانی محسوب می شود. باید به فرهنگ و اهالی فرهنگ بها داد و به مهر گرفت  و ارج و قرب و حمایت نمود تا این ریشه و فرهنگ هماره به استواری مردم سرزمین و فراوانی بر و نعمت و میوه های عالی بگراید. اندیشه و اندیشمندان فرهیخته و مثمر مدام تسلسل یافته و از ارزش های والای سرزمین گران سنگ ما برخوردار باشد. بی مهری و عدم نظر داشت و کم توجهی شایسته این قشر بالنده و بالا دهنده هماره از تنومندی بدنه و حذف میوه شیرین در زندگی جمهور مردم خواهد کاست . امید که چنین مباد.  باری در مرکز گیلان شهر رشت روز گذشته باافتتاح مکان مقدس دیگری چون کتابخانه و کتاب  با پرنیان اندیشی چون شادروان  هوشنگ ابتهاج یکی دیگر از الهه های هنر و فرهنگ و ادب معاصر شاهد بودیم.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان