دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402
Monday, 25 September 2023
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۳۴۹ ]

 

گیلان امروز-  با اجرای پنج مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز، ۳۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی بخش کجور این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

جواد محمودی اظهار کرد: برای حفظ زمین‌های کشاورزی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر، پنج مورد ساخت ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و ۳۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در بخش کجور به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با بیان اینکه این قلع و قمع‌ها در اردیبشهت ماه امسال در روستا‌های دشت نظیر، پیچلو، کدیر و نیرس بخش کجور این شهرستان انجام شد، گفت: این قلع و قمع‌ها شامل یک دستگاه ساختمان و ۴۴ قطعه دیوارکشی و مخلوط ریزی پیرامون زمین‌های کشاورزی روستا‌های بخش کجور این شهرستان بود.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان