پنجشنبه, 16 آذر 1402
پنجشنبه, 16 آذر 1402
Thursday, 07 December 2023
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۴۰۷ ]

 

مختار جباری

اشتباهات به ما آسیب میزنند اما سطح آسیب زنندگى اشتباهات یکسان نیست.

نوع آسیب زنندگى اشتباهات تصمیم سازى و تصمیم گیرى را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

١- اشتباهاتى که گذشته را زائل مى کنند

٢- اشتباهاتى که حال را ضایع مى کنند

٣- اشتباهاتى که آینده را قفل مى کنند

ما وارث مادى و معنوى گذشته هستیم ، بسیارى از اشتباهات ، دارایى هاى مادى و معنوى گذشته ما را از ما دور  مى کنند و ما را شرمنده گذشتگان مى کنند. شهر امروز ما را ببینید نه زیبایى بصرى دارد نه کارکرد اقتصادى دارد نه مطلوبیت زیستى   . روزى روزگارى این شهر هم مطلوبیت زیستى داشت هم کارکرد اقتصادى داشت هم زیبایى بصرى . همان کوچه هاى مارپبچى تنگ و باریک رشت خیلى زیباتر و مطلوبیت زیستى بسیار بیشترى داشت تا شهرک هاى ساخته شده طبقه متوسط نشینى چون حمیدیان و یا ضعیف  نشینى چون جماران و قاسمیه  و حتى شهرک اعیان نشینى چون گلسار . گذشته را با تصمیمات غلط و منفعت طلبانه زائل کردند و حال را ضایع و بدتر از همه این که آینده را نیز قفل کرده اند. کوچ ایرانیان به خارج از کشور ناشى از این است که آینده را قفل شده مى بینند. آقایان سه گانه اشتباهات ذکر شده را همه را با هم در اینجا پیاده کردند.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان