یکشنبه, 16 بهمن 1401
یکشنبه, 16 بهمن 1401
Sunday, 05 February 2023
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۱۸۹ ]

 

 

خواستم بعنوان یک نانوا دیوار کوتاه وبدون صدا وتریبون ورسانه که راهی برای انعکاس صدای خود به صندلی نشینان قدرت که درپناه قانون درقلعه ی قدرت، با منجنیق قانون و با بی توجهی وبی اعتناعی به دیگران، با این شیوه از تصمیمات مدیریتی آرامش و آسایش را ازصنفی گرفته اند وخود را مالک الرقاب این صنف می دانند برسانم.

اول سال تصمیم می گیرنددستمزدو بیمه کارگر و آب وبرق وگاز و...‌‌را افزایش دهند، روزی دیگر با ترفند کمبود خمیر مایه در بازار قیمتش چند برابر می شود. روزی دیگر به بهانه گران شدن خوراک دام سبوس مصرفی تنها برای نان بربری که از آن برای زیر چانه خمیر استفاده می کنن کیسه ای ۴۰ کیلویی را از ۵۶هزار تومان به یکباره با افزایش بیش از ۴۰۰درصدی به ۲۴۰ هزار افزایش می دهند اگر نانوایی درماه ۴کیسه مصرف داشت می شد ۲۲۴هزار الان می شود۹۶۰هزار خوب این مابه التفاوت ۷۳۶ هزار را از کجا وچگونه باید جبران کند؟! اگر علوفه گران شده درعوض تولیدات دامیشان نیز گران شده ولی برای نانوا جز افزایش هزینه، افزایش درآمدی نداشته است.

اخیرا هم حق عضویت سالیانه اتحادیه ها را که از آن طریق هزینه خود را تامین می کنند را که مدت ۳ سال مغایر قانون بجای ۱۶۰ هزار ۲۵۰ هزار دریافت می کردن وهیچ مسئولی با این تخلف آشکار برخورد نکرد را با بیش از ۱۲۰ درصد افزایش آن را به ۳۶۰ هزار رسانده اند. درحالی که طی ۲ سال گذشته قیمت نان ثابت مانده ودرآمد نانوا درصدی تغییر نداشته چگونه باید علاوه بر تورم جامعه مثل عامه مردم این هزینه های تحمیلی تولید نان را نیز جبران کند، مسئولین با عملکردشان نانوا را به کمفروشی سوق می دهند آنوقت برای جریمه به تعزیرات معرفی می کنند.آیا این عدالت است ؟ چنین جریمه ایی که مسببین آن تصمیم گیران هستند ظلم به نانوا نیست؟!  

لذا نانوا برای جبران هزینه های تحمیلی و پرداخت جریمه بالاجبار باید از سودی که حق ومتعلق به زن وبچه اش است پرداخت کندو بنظر می رسد حق الناس باشد که حتماً تصمیم گیران نیز در این حق الناس شریک خواهند بود

با همه این توصیف هیچ کدام از مدیران رستم صولت وآفندی پیزی دیواربلند و دارای صدا و تریبون و رسانه تصمیم گیر فوق الذکر خود را پاسخگو ی این هزینه های تحمیلی به یک صنف وچگونگی جبران آن ندانسته اما دولت درنیمه سال برای جبران تورم حقوقشان را ترمیم می کند. از قدیم هم گفتن سیر از گرسنه چه خبر دارد.

صدیق نژاد، متصدی نانوایی برکت خدا

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان