یکشنبه, 05 تیر 1401
یکشنبه, 05 تیر 1401
Sunday, 26 June 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۰۱۹ ]

 

 

 

گیلان امروز- در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی که با حضور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه کشور برگزار شد، اختلاف نظر موجود در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد بررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت و اعضا با بیان استدلال های حقوقی به بحث درباره موضوع مطروحه پرداختند.

پس از بحث مفصل پیرامون موضوع در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع 121 نفر حاضرین در جلسه، 89 نفر رأی بر آنی بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها دادند و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شد.

رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه این جلسه ذکر نکاتی را در این زمینه لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: رأی و نظر هیئت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا نکته اول اینکه: تصمیم هیئت عمومی صرفاً ناظر به ماده 3 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ هاست و شامل تصرف اراضی ملی، جرائم زمین خواری، تجاوز به حریم رودخانه ها و راه ها نمی شود.

وی اضافه کرد: دومین نکته در این رابطه این است که اعتقاد قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با ناقضین قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید مضاعف مبنی بر اینکه هیئت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می کنند، نیست، خاطرنشان کرد: نظر هیئت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است.

مرتضوی مقدم تصریح کرد: این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مأمورین جهاد کشاورزی و مراجع ذی ربط موظفند در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام جرم کنند والا مرتکب ترک فعل شده اند.

پیش از این نیز رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: دستگاه های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید در راستای ساماندهی مرجع واحد صدور مجوز تغییر کاربری ها و ساخت وسازها، ترتیباتی را اتخاذ کنند.

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید با بهره گیری از تجهیزات فناورانه نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و سازهای غیرقانونی، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی  و ساخت و سازهای غیرقانونی  مصمم است گفت: دستگاه قضایی به شدت و قاطعیت با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازها در حریم رودخانه ها و سواحل برخورد می کند؛ البته باید توجه داشت که اقدام دستگاه قضایی در تخریب این مستحدثات غیرمجاز نیز واجد هزینه هایی است لذا ضروری است در همان ابتدای امر از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرقانونی توسط دستگاه های ذی ربط جلوگیری به عمل آید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان