دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
Monday, 10 May 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۳۸ ]

مصرف بی رویه با اعمال نظام پلکانی تعرفه از تعرفه تصاعدی برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا مصطفی رجبی مشهدی به خبرنگاران توضیح داد: تعرفه برق به شکل پلکانی است، اما مشترکان پر مصرف سالانه ۱۶ درصدی افزایش تعرفه نسبت به سایر مشترکان خواهند داشت .

وی توضیح داد: برپایه طرح برق امید ۱۰ درصد به رقم ۱۶ درصد افزوده شده و بنابراین ۲۶ درصد اضافه تعرفه علاوه برهفت درصد سالانه‌ای که برای همه مشترکان اعمال می شود، خواهند پرداخت ضمن آنکه نظام پلکانی به قوت خود باقی است و چنانچه در پله‌های بالاتر باشند، قیمت برق به شیوه تصاعدی افزایش خواهدیافت .

رجبی مشهدی توضیح داد: اجرای این طرح نیاز به زمان داشت و یک فاصله ۶ ماه تنظیم شد و امید می رود مشترکان پر مصرف نسبت به نصب این مولدها اقدام کنند و پایان اردیبهشت که فرصت تمام خواهد شد، مشمول پرداخت هزینه بیشتر نشوند، زیرا تعرفه به میزان ۱۰درصد گران خواهد شد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان