یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
Sunday, 19 May 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۵۰۹ ]

خیراله کریمی گنجه

اهمیت مالیات و لزوم شفاف، منصفانه و کارآمد تشخیص و وصول آن در قرن ببست و یکم چنان بدیهی و مشهود است که نمی توان کشوری پیشرو و مترقی را یافت که در زمینه مالیات ستانی شاخص های ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان