دوشنبه, 06 تیر 1401
دوشنبه, 06 تیر 1401
Monday, 27 June 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۰۲۰ ]

عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است که درضلع جنوبی باغ محشم در مجاورت رودخانه گوهر رود واقع شده‌است.

این بنا به قولی توسط اکبر خان بیگلر بیگی و به قولی دیگر توسط برادر زاده وداناد او میرزا صادق خان اکبر ملقب ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان