دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
Monday, 10 May 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۳۸ ]

گیلان امروز- فقط در شهرستان رشت بالغ  بر 300 واحد صنفی قنادی فعالیت دارند که از این تعداد برخی ها فاقد پروانه کسب هستند .

افراد فاقد پروانه کسب دو دسته هستند ، عده ای برای فرار از مالیات و قرار ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان