یکشنبه, 13 اسفند 1402
یکشنبه, 13 اسفند 1402
Sunday, 03 March 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۴۶۶ ]

گیلان امروز- فقط در شهرستان رشت بالغ  بر 300 واحد صنفی قنادی فعالیت دارند که از این تعداد برخی ها فاقد پروانه کسب هستند .

افراد فاقد پروانه کسب دو دسته هستند ، عده ای برای فرار از مالیات و قرار ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان