پنجشنبه, 24 خرداد 1403
پنجشنبه, 24 خرداد 1403
Thursday, 13 June 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۵۲۳ ]

گیلان امروز، سعید سیمیاری- هفته دوم فروردین ماه بود که حمید رضا مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد چابهار به لزوم انتقال تجربیات میان مناطق آزاد هشت گانه در کشور جهت ایجاد تقویت و ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان