پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1400
پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1400
Thursday, 22 April 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۲۴ ]
 نیازی به این حجم اعتراض نبود
حمایت کیهان از توافق ایران و آژانس اتمی
5 اسفند 99

گیلان امروز-حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: امروز که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان