دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
Monday, 10 May 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۳۸ ]

 

وحیده اسماعیلی

گیلان امروز- ازمنطقه کوهستانی دیلمان گیلان بعنوان دروازه ورود به تاریخ تمدن باستان شمال ایران یاد می شود. دیلمان یکی از مهمترین مناطق فرهنگی، تاریخی و گردشگری گیلان است که اسرار شگفت انگیز بسیاری در دل خود نهفته ...

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان