پنجشنبه, 03 اسفند 1402
پنجشنبه, 03 اسفند 1402
Thursday, 22 February 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۴۶۰ ]

 

گیلان امروز، علیرضا خانی- کمبود شدید نزولات اسمانی وکاهش ذخایر سدها در سال ابی جاری سبب گشته تا مدیران اب وفاضلاب با تشویق وترغیب مشترکین به اصلاح رفتار وابزار در مصرف بهینه اب از تنش های پیش رو به جلو حرکت کنند تا شهروندان دچار بی ابی یا کم ابی نشوند.به همین مناسبت نشست خبری وکارگاه اموزشی مدیریت مصرف در محل تصفیه خانه بزرگ گیلان با حضور اصحاب رسانه های گروهی برگزار شد. در این نشست مهندس علیپور مدیر عامل ابفای گیلان‌ با اشاره به اینکه اشنایی با فرایند تصفیه اب در تصفیه خانه های گیلان توسط رسانه گروهی بعنوان نمایندگان افکار عمومی میتواند شهروندان را در مصرف بهینه اب یاری کند گفت: دوتصفیه خانه بزرگ گیلان هرکدام با تصفیه ۳ هزار لیتر اب در ثانیه اب اشامیدنی ۱۴ شهرستان گیلان را تامین میکنند. وی افزود : در واقع ابفای گیلان در ۵۳ شهر و۱هزار و ۷۳۳روستا در تامین اب شرب بهداشتی دخالت داشته که شامل ۹۹/۹۶درصد جمعیت شهری و۸۳/۶۶درصد روستایی را شامل میشود. وی در ادامه از وجود ۱۲ تصفیه خانه فاضلاب در استان‌گیلان خبر دادوگفت : طول شبکه جمع اوری فاضلاب در استان گیلا حدود ۲هزارو ۶۱۸ کیلومتر است. مهندس علیپور در ادامه از برخی شکستگی لوله های اب در سطح شهرها خبر داد وگفت : با توجه به قدیمی بودن خط انتقال لوله ها این امر طبیعی است ورفع شکستگی با لوله هایی است که قطر بیشتری دارند. مهندس علیپور در ادامه  از افزایش ۳۷۰درصدی هزینه های اب و فاضلاب در سال جاری خبرداد وگفت : در سال  مالی ۱۳۹۹ تا سال مالی ۱۴۰۰ کل هزینه ابفای گیلان ۲۳۶ میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال مالی جاری به ۸۷۰ میلیارد تومان رسی.ده است.وی در ادامه از اجرای ۳۷۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۹۰ میلیارد تومان تا سال مالی ۱۴۰۲ خبر دادوگفت : تاکنون برای اجرای این طرح ها شامل اصلاح لوله ها ومنبع ذخیره اب و... ۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. وی سپس با اشاره به اینکه هنوز ۸۷ روستای بدون پوشش اب شرب بهداشتی در گیلان داریم گفت: در استان گیلا ن۲هزار و۵۶ روستا از اب شرب بهداشتی برخوردارند ومتاسفانه ۸۷ روستا نیز بدون اب شرب بهداشتی در استان گیلان شناسایی شده که بنا داریم با تاکیدات وزیر محترم نیرو این تعداد از روستاها را از اب شرب مطمئن وبهداشتی برخوردار کنیم.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان