شماره 5221
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
۹ شوال ۱۴۴۰
۱۲ ژوئن ۲۰۱۹

آفت ملخ در ۱۰۰هکتار اراضی اشکورات رودسر مشاهده شد

گیلان امروز- مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رودسر از مشاهده آفت ملخ در یکصد هکتار اراضی زراعی وغیرزراعی اشکورات رودسر به صورت پراکنده خبر داد.

عبدالله غلامپور به ایرنا اظهار داشت: از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در سطح حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی زراعی و غیر زراعی اشکورات شهرستان رودسر پایش و ردیابی آفت ملخ صورت گرفته که از این میزان در ۱۰۰ هکتار از زمین‌های نزدیک به مراتع این آفت به صورت پراکنده مشاهده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح ۳۸ هکتار از این اراضی هم مبارزه شیمیایی برای مقابله با آفت ملخ صورت گرفته است و در بقیه باغات در صورتی که زیان به حد اقتصادی برسد، مبارزه شیمیایی صورت می‌گیرد.

وی از باغداران منطقه اشکورات شهرستان خواست درصورت مشاهده این آفت می‌توانند به مراکز جهاد کشاورزی اشکورات نظیر اشکور سفلی و علیا مراجعه نمایند.